Nieuwsbrief Moestuin de Haar

Het is november en deze week sluiten wij, met onze oogstdeelnemers, seizoen 2023 af met een laatste volle tas vol verse groentes, chocomelk en glühwein. We kijken terug op een bewogen jaar met veel weersextremen die het telen van groenten in de volle grond tot een uitdaging maakte. Het natte voorjaar, waardoor we 7 weken later dan normaal het land konden bewerken, de hele droge en hete weken die daarop volgde, en tot slot het kletsnat najaar waardoor zaden wegrotte in de grond en de tuin veranderde in een modderpoel. Het viel niet mee, en in het voor- en najaar was de oogst veel schaarster dan voorgaande jaren. Gelukkig was het in de zomermaanden rijker: de komkommers en tomaten hebben het goed gedaan, de courgetteplanten gaven als van ouds veel vruchten en de bloementuin liet zijn schoonheid volop zien. We hebben ervaren dat veel mensen genoten hebben van de tuin; tijdens het oogsten, het bloemenplukken, de moestuinlessen, het oogstfeest, de bloemendag en tijdens alle uren samen met vrijwilligers werkend op de tuin. Hoewel het genieten soms voor ons wat moeilijker was dit jaar, zien en voelen wij ook de rijkdom en zijn we dankbaar voor iedereen die de tuin een warm hart toedraagt.

Er resten nu nog een paar weken met gereedschap onderhouden, wieden waar mogelijk en opruimen. Het teeltplan voor volgend jaar is klaar, en we zijn druk met het bestellen van het plant- en zaadgoed. Op 18 december sluiten we dan echt het hek om te gaan genieten van de feestdagen en lekker uit te rusten.
We kijken uit naar een nieuw seizoen met hopelijk wat betere weersomstandigheden, veel verse groenten, mooie ontmoetingen en weer veel fijne mensen op de tuin.

Heb je nog geen oogstaandeel of bloemenabonnement? Geef je nu op via de website, dan zetten we je op de wachtlijst. Ergens in februari starten we met de verkoop van de aandelen en abonnementen en ontvang je van ons bericht. Doe met ons mee en geniet van een (h)eerlijk nieuw oogstseizoen!

Vrijwilligersuitje

Op zaterdag 4 november sloten we het hek eerder om met onze vrijwilligers op pad te gaan. We startte met een bezoek aan voedselbos Lekker Landgoed, het voedselbos achter Wielrevelt. Eigenaar Jan vertelde met passie over het ontstaan van het bos en hoe de natuur zich razendsnel ontwikkeld heeft op positieve wijze. Er staan veel bijzondere eetbare planten en bomen waarvan we er een aantal konden proeven. Inspirerend om te zien, te horen en te proeven hoe een voedselbos kan bijdragen aan natuurherstel en aan voedsel voor de mens.
Na dit bezoek stond er een borrel klaar, niet op de tuin dit keer, maar lekker droog bij Emmaus. Een gezellig samen zijn, met mooie woorden en dankbaarheid voor iedereen die op zijn eigen wijze een bijdrage heeft geleverd aan de tuin, sloot de middag af.

Insectenhotel

In de middentuin, naast de vuurplaats, is vrijwilligster Anna sinds de zomer druk bezig geweest met het bouwen van een insectenhotel. Oude pallets, dakpannen, bamboe, stro en houtstronkjes vormen samen een warme veilige plek voor de kleinste bewoners van de tuin. Hotelmanager Anna vond dat het hotel om een passende naam vroeg, en na een heuse verkiezing kwam de naam 'Villa de Haar' als winnaar uit de bus.
Komende winter wordt er een mooi naambordje gemaakt, maar ook zonder bordje is het hotel al geopend en hopen we dat veel insectenbezoekers een fijne tijd hebben in één van de kamers.
Op de foto: Lambert Voortman (1e tuinbaas) bij de midden-entree van de muurkas, ca 1945. HVVMH, collectie familie Voortman. Uit het boek: Tien Eeuwen Kasteel de Haar’.

Muurkas keert terug op de tuin

Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd. De financiering van de bouw van de muurkas is volledig rond. De vergunning is verleend en onherroepelijk. Daardoor kan en mag de aannemer, die in de afgelopen maanden is geselecteerd, gaan starten met de bouw. Dit doet de aannemer zo snel als het wat langer droog is, minimaal een paar dagen.
Het doel is om eind januari de bouw van de muurkas te hebben afgerond. Een stuk historie is dan weer terug op de moestuin. Net als ten tijde van Étienne van Zuylen van Nyevelt komt er weer teelt van druiven terug in de muurkas.

Nieuw maar met oud glas, spanten gebouwd van ‘groen staal’ en natuurlijk met een knipoog naar het verleden door de midden-entree op de lange zijde. Historie keert ook terug door de aankleding met attributen uit de vroegere tijden zoals de originele pijpenrager en kolenschep uit het ketelhuisje en originele houten ‘Moestuin de Haar’ krat, waarmee de groentes naar het kasteel werden gebracht.

Als de bouw gereed is dan volgt de volgende stap, het inrichten voor gebruik. Zo kunnen de tuinders dan zorgen voor het verbeteren van de eigen opkweek in het komende seizoen.
Dit vraagt de nodige investeringen in Deense karren, een kiemkast, werkbank en meer van dit soort zaken. Als u hier een bijdrage aan wilt leveren kan dat door de QR-code te scannen, u doneert dan rechtstreeks aan Stichting Moestuin de Haar.

Zwangerschapsverlof

Een berichtje van Tuinder Simone:

Net zoals de spruitjes op het land er het hele seizoen over hebben gedaan om te groeien is er nog een ander spruitje het hele seizoen aan het groeien geweest, en wel het spruitje in mijn buik. Half december verwachten we onze zoon. Inmiddels is mijn verlof gestart en kijk ik ernaar uit om samen de winterse rust in te mogen duiken en in het voorjaar als de knoppen weer tot leven komen, ook zelf weer uit onze cocon te komen en terug te keren naar de tuin.

In de prijzen!

Door de jaren heen is Moestuin de Haar gegroeid en opgebloeid. De gereedschappen, machines en acht teeltvakken zijn op orde. De middentuin met buitenklaslokaal inclusief schoolbord, Villa de Haar (ons insectenhotel) met een eigen hotelmanager die voor bouw en onderhoud zorgt, de kruidentuin en bloementuin. Verder twee prachtige tunnelkassen en een muurkas op komst.
Naast teelt is Moestuin de Haar dus actief op het gebied van cultuurhistorie, educatie en overige initiatieven en groeit zo nog door. Dit lukt door iedereen die bijdraagt in onze gemeenschap om zo deze mooie historische plek te laten zijn wat hij is. Dat wordt gezien en gewaardeerd.

Dat blijkt uit het feit dat het project ‘Historische Moestuin de Haar weer in ere hersteld en in bedrijf’ de Leader periodeprijs 2016-2022 heeft gewonnen in het gebied Weidse Veenweiden. Van alle projecten waar Leader zijn bijdrage aan heeft geleverd deze prijs winnen is een beloning voor alle inzet door iedereen.
De vakjury twijfelde tussen twee projecten en vormde 50% van het eindoordeel. De overige 50% was een publieksjury. Van die stemmen was door 2/3 van de stemmers op Moestuin de Haar gestemd.
Leader is een subsidieregeling die is bedoeld voor projecten gericht op het versterken van het landelijk gebied door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie en het behouden/versterken van het voorzieningenniveau.

Terugblikken en vooruitkijken

Elk jaar vragen we onze oogstdeelnemers om met ons terug te kijken naar het afgelopen oogstseizoen: hoe zijn de ervaringen geweest, wat waren succes, wat vraagt om verbeteren? 87% van de deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld voelt zich betrokken bij de tuin. En hoewel iedereen de schaarste van afgelopen jaar ervaren heeft, had de meerderheid hiervoor begrip, en wordt er met een positief gevoel terug gekeken op het afgelopen jaar. Als tuinders voelen we ons enorm gesteunde door alle fijne reacties.

Verandering/ verbeteringen die we in ieder geval gaan doorvoeren in 2024 zijn:
- Anticiperend op wellicht weer een nat voorjaar hebben we een aantal bedden in vak H voorzien van compost en afgedekt met landbouw plastic. Als het goed is hoeven we deze bedden niet meer te bewerken als we in het voorjaar het zeil eraf halen, en kunnen we volgens planning in maart starten met planten en zaaien
- We openen de tuin in mei, juni, juli en augustus op woensdagavond. Er is dan ruimte om in de avond te oogsten, en we geven het 'avondschoffelen' een impuls. Oogstdeelnemers en vrijwilligers kunnen zo in de avonduren een uurtje helpen op de tuin.
- Om oogstdeelnemers nog beter te informeren komt er een wekelijks oogstbericht met alleen informatie over de oogst. Minimaal 1x per maand verzenden we daarnaast een tuinbericht met nieuws vanuit de tuin en informatie voor vrijwilligers. De algemene nieuwsbrief van Moestuin de Haar zal, ongewijzigd, 4x per jaar worden gestuurd.
- Allerlei mooie dromen en goede ideeën voor de tuin, waaronder organiseren van workshops of momenten om samen te eten hebben we opgeschreven. Volgend jaar kijken we welke we willen en kunnen realiseren.

Vrienden en partnermiddag

Op zaterdag 2 september waren de Vrienden en de Partners van Moestuin de Haar bij elkaar op de tuin. Jaarlijks nodigt de stichting hen uit om te bedanken voor hun financiële bijdrage aan de stichting. Zonder hen is het niet mogelijk om de vaste kosten die de stichting jaarlijks heeft te dragen.
Dus zetten we ze één keer per jaar in het zonnetje, gelukkig kon dat ook dit jaar weer letterlijk. In de middentuin verzamelden alle aanwezigen zich om vervolgens een rondje over de tuin te doen. Wat maakt deze plek voor jou bijzonder of wat vind je hier zo mooi? Door dit met elkaar te bespreken en later in de grote groep hoorden we waarom mensen ook graag aan Moestuin de Haar hun bijdrage leveren. Als afsluiting hebben we met elkaar geproost op tuin en zijn toekomst!
Tot op de tuin!

Hartelijke groet,
Simone, Anne, Mirjam en Maartje
Tuinders Moestuin de Haar
facebook instagram