Moestuin de Haar

Nieuwsbrief voorjaar 2020
Sinds de vorige nieuwsbrief in december 2019 is er veel gebeurd, bij Moestuin de Haar maar ook in de wereld. Dat heeft gevolgen voor iedereen en voor de moestuin dus ook. Ik neem je mee in de ontwikkelingen van begin dit jaar, het effect van Corona op de tuin en hoe het verder gaat. De vrijwilligers en de tuinder werken door, met gepaste maatregelen, en we passen onze plannen aan de veranderende omstandigheden aan.
Crowdfunding 4

Het effect van Corona op de tuin

In samenwerking met Stichting Moestuin de Haar zijn verschillende scenario's uitgewerkt. Op deze manier hebben wij ons voorbereid op een verdere lock-down of de mogelijkheid dat de tuinder ziek wordt.
De maatregelen die we getroffen hebben zijn erop gericht de risico's voor de vrijwilligers en tuinder te minimaliseren. Iedereen heeft eigen handschoenen en wast deze zelf thuis, werkt zoveel mogelijk zelfstandig (op 1,5 meter afstand) en in kleinere groepjes.

Ontwikkeling van de tuin

Het starten van de Moestuin kost geld. Dit was op korte termijn nodig en is gelukt door renteloze leningen waardoor we van start kunnen. Om deze leningen op termijn terug te betalen en de tuin verder te kunnen ontwikkelen, hebben we een crowdfunding campagne opgezet. Door de uitbraak van het Corona virus en de onzekerheden die dat met zich meebrengt voor mensen en bedrijven is besloten om deze campagne nog niet te starten. Verwachting is dat deze campagne in het najaar alsnog gestart wordt. Tegelijk is het denkbaar dat er mensen zijn die in deze opstartfase al iets voor de tuin willen betekenen. Dat kan op twee manieren.
IMG_8783
IMG_1544
De eerste is door goederen te schenken. Via deze link kun je zien aan welke spullen we behoefte hebben.
De andere manier is een financiële bijdrage te geven. In de opstartfase zou ons dit bijvoorbeeld helpen de kruidentuin te ontwikkelen, plantgoed te kopen en de trekker te voorzien van benzine. Je donatie is welkom op rekening NL79 SNSB 0773 2543 15 ten name van Stichting Moestuin de Haar.
Ken je nog een persoon of bedrijf dat bij zou willen dragen aan het opstarten van deze tuin? Deel dan deze link.

Oogstaandeelhouders

Met de lancering van de nieuwe website werd het mogelijk je aan te melden als oogstaandeelhouder. Door middel van zelfoogst kunnen deelnemers wekelijks hun groenten oogsten en worden ze onderdeel van de gemeenschap op de tuin.
Het minimum aantal benodigde aandeelhouders per 1 april was 30. Op dit moment zijn er bijna 50 oogstaandeelhouders, een groot succes dus. Vanwege Corona worden nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst. Later in het voorjaar wordt bekeken wat dit jaar de capaciteit van de tuin is en wanneer eventueel nieuwe deelnemers worden toegelaten.
IMG_1534
20200303-152515-_52A2703- Bibi Veth
IMG_8838

Inrichten van de tuin

We zijn druk bezig het entreegebied aan de Eikstraat te realiseren, voor nu is het nodig om terug te gaan tot het minimaal benodigde. Het toegangshek wordt geplaatst, er komt een zeecontainer voor de opslag van de materialen en er komen aansluitingen voor elektra en water.
De wens om een gebouwtje neer te zetten is dus nu niet realiseerbaar. Om toch binnen te kunnen zitten de komende maanden, zijn we nog op zoek naar een (tijdelijke) schaftkeet of portakabin.
Het plaatsen van de afrastering om hazen en reeën buiten te houden is in volle gang. Zo werd ook de beregeningsinstallatie aangelegd en is een eenassige tractor aangeschaft waarmee diverse bewerkingen mee gedaan kunnen worden zoals maaien, frezen en eggen. Dit is mede mogelijk dankzij de (te) ontvangen subsidies.
De overige zaken schuiven voorlopig door tot na de crowfundingscampagne.

Teeltplan

In de wintermaanden is hard gewerkt aan het teeltplan. De grote hoeveelheid regen zorgde echter voor een drijfnatte moestuin waar poten en zaaien geen optie was. Het land bewerken stond gelijk aan het land verpesten. Gelukkig ging de zon weer schijnen en droogde het land goed op. Inmiddels zitten de rode bessen struiken, knoflook, framboos, aardpeer, rabarber, uien en tuinbonen in de grond. Het gaat dus goed en we gaan lekker door.

Hartelijke groet,
Simone Visser - Tuinder Moestuin de Haar
IMG_8905

Vaker foto's en updates?

Volg ons via Instagram of Facebookfacebook instagram 
MailPoet