Nieuwsbrief december 2020

Moestuin de Haar

default

Van start naar groei

Het afgelopen jaar heeft Moestuin de Haar een geweldig eerste seizoen gehad. Dat is gelukt door de inzet en samenwerking van de vrijwilligers, de stagiaires, de tuinders Simone en Cecile en het bestuur van Stichting Moestuin de Haar. Eind 2019 zeiden we hoopvol tegen elkaar dat het zo mooi zou zijn als we alle plannen konden realiseren.

Terugkijkend is bijna alles gerealiseerd en soms zelfs beter dan gehoopt. Het doel van 50 oogstaandeelhouders in het eerste seizoen steeg uiteindelijk tot een aantal van 75. Daarmee is ook de verwachting dat we in seizoen 2 al komen tot 150 oogstaandeelhouders. Daarnaast was er een wekelijkse groentekraam en oogst restaurant Landhuis in de Stad en voedselcollectief VOKO mee bij de moestuin. Het verwachte gebruik van de tuin groeit dus sneller dan gedacht, we zijn daarmee door de opstartfase heen en duidelijk versneld in de groeifase terecht gekomen.

Dat vraagt van de stichting en de tuinder een andere aanpak van zaken betreffende de moestuin. We kijken uit naar nog meer mensen die de tuin met ons kunnen delen en de tuin zal ook haar educatieve en cultuurhistorische functie gaan vervullen. Het is tijd voor een Plan van Aanpak voor de middellange termijn.
crowdfunding
foto4
In de afgelopen maanden heeft de stichting in samenwerking met de tuinders plannen gemaakt voor de jaren 2021 tot en met 2023. Zo is er gekeken naar wat er nodig is om de verdere groei te faciliteren maar ook wat er nodig is om de moestuin de plek met historische en educatieve elementen te laten zijn. Het resultaat kun je lezen in het Plan van Aanpak 2021-2023 op de website.

Met dit plan gaan we de komende maanden “de boer” op. Allereerst bespreken we het met Natuurmonumenten als eigenaar/verpachter van het land en met de gemeente Utrecht over het bestemmingsplan. Daarnaast met onze “achterban” (vrijwilligers/oogstaandeelhouders) via een klankbordgroep.

We zijn super blij te zien dat de aanmeldingen voor 2021 binnenstromen. Aanmelden kan nog via de website. Naast de groentetuin zal er in 2021 een bloementuin komen waar zelfpluk boeketten geplukt kunnen worden. Naast heerlijke groenten op het bord dan dus ook lokale onbespoten bloemen op tafel.
68b344e6-02ab-45f1-9edf-2d1eb5d66729
IMG_1277
IMG_2038

Zonder steun geen moestuin

We durven te zeggen dat Moestuin de Haar er staat! Er is veel gerealiseerd in 2020 en dat was niet mogelijk geweest zonder een de bijdrage van vele lezers van deze nieuwsbrief. Stichtingen, fondsen, bedrijven maar ook veel mensen als privépersoon hebben een financiële bijdrage geleverd.
Hartelijk dank dus voor al deze bijdragen!

Zo is teelt, opslag, inrichting en uiteindelijk zelfs het Tuinhuis gerealiseerd. De groei gaat door, zoals te lezen in het Plan van Aanpak 2021-2023. Dat maakt ook dat Stichting Moestuin de Haar in 2021 de financiën om deze groei te realiseren gaat verzorgen. We gaan zeker kijken welke mogelijkheden er zijn in subsidies en fondsen maar ook jij kunt daarin bijdragen.

Stichting Moestuin de Haar heeft de ANBI status en geeft daarmee belastingvoordelen voor de mensen die een donatie of schenking willen doen, zoals:
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Daarin kan de stichting u helpen.
IMG_2039
IMG_9751
IMG_0669
crop
crop 2
Vind je het leuk om regelmatig foto’s van de tuin te zien? Abonneer je dan op onze Facebook of Instagram.

Veel gezondheid toegewenst de komende tijd!

Hartelijke groet,
Simone Visser - Tuinder Moestuin de Haar
Bestuur Stichting Moestuin de Haar
facebook instagram