Skip to main content

Een oogstaandeel

  • Prijzen 2023:
  • Bodemprijs: €399,- incl 9% BTW
  • Standaardprijs: €450,- incl 9% BTW
  • Supportprijs: vanaf €496,- incl 9% BTW bedoeld voor mensen die meer te besteden hebben of de tuinders extra willen steunen
  • We verwachten 30 weken oogst
  • Gemiddeld 5 producten per week
  • Gezinnen raden we 2 oogstaandelen aan

Meer informatie over de oogstaandelen.

We werken met solidaire prijsbepaling: mensen die minder te besteden hebben dragen minder bij, mensen die meer te besteden hebben dragen meer bij. Dit past bij onze wens om gezonde lokale voeding beschikbaar te houden voor verschillende groepen mensen. We nodigen je uit na te denken over jouw draagkracht en naar rato bij te dragen. Jij kiest naar eigen inzicht welke prijs jij betaalt, dit gebeurt op basis van vertrouwen en hoef je niet te verantwoorden. Wij zijn graag transparant over onze financiën en we werken toe naar een eerlijk loon voor de tuinders. Gaan deze prijzen jouw draagkracht te boven dan denken we graag met je mee (kunnen termijnbetalingen jou helpen?).

De genoemde tarieven betekenen voor ons als tuinders in 2023 een begroot bruto uurloon van €20,-. Hiervan moet dan nog onder andere pensioen opgebouwd worden en een arbeidsongeschiktheid verzekering betaald worden. De tuinders werken op dit moment dus onder het minimumloon van een ZZP’er. Je betaalt omgerekend per week een bedrag van €13,30 (bodem), €15,- (standaard), €16,53 (support). Het verschil tussen de bodem- en support prijs is dus slechts 1 take away koffie of biertje op een terras.

*uitgaande van 56% standaardprijs, 28% supportprijs, 16% bodemprijs en een geschatte inzet van 2,4 FTE door de tuinders.

Deel mee in de oogst

We hebben nog een aantal plekken vrij voor de groenten abonnementen. Voor de bloemenpluktuin zijn nog voldoende abonnementen beschikbaar.

Groententuin

We hebben nog een aantal plekken beschikbaar voor komend seizoen. Vul hieronder je gegevens in, maak het bedrag over en geniet komend jaar mee van de oogst van de tuin.

Maak je bedrag over op NL32 TRIO 0320 4225 69 tnv Zelfoogsttuin de Haar onder vermelding van de naam waarmee je je aangemeld hebt.

Bloementuin

Voor het seizoen van 2023 zijn nog bloemenabonnementen beschikbaar. Meld je hieronder aan en maak het jaarbedrag over op onze rekening om een plek te bemachtigen. Meer informatie kun je vinden op de bloementuin pagina. Een seizoenabonnement voor de bloementuin kost €220 of €200 in combinatie met een groentenabonnement, meld je hiervoor apart aan.

Heb je ook een groenten oogstaandeel?

Maak je bedrag over op NL32 TRIO 0320 4225 69 tnv Zelfoogsttuin de Haar onder vermelding van de naam waarmee je je aangemeld hebt.

13 mei plantjesmarkt. Onder andere groenten, kruiden en bloemen plantgoed. Reserveer hier jouw plantgoed.

X