Skip to main content

Een oogstaandeel

  • Prijzen 2023:
  • Bodemprijs: €399,- incl 9% BTW
  • Standaardprijs: €450,- incl 9% BTW
  • Supportprijs: vanaf €496,- incl 9% BTW bedoeld voor mensen die meer te besteden hebben of de tuinders extra willen steunen
  • We verwachten 30 weken oogst
  • Gemiddeld 5 producten per week
  • Gezinnen raden we 2 oogstaandelen aan

Meer informatie over de oogstaandelen.

We werken met solidaire prijsbepaling: mensen die minder te besteden hebben dragen minder bij, mensen die meer te besteden hebben dragen meer bij. Dit past bij onze wens om gezonde lokale voeding beschikbaar te houden voor verschillende groepen mensen. We nodigen je uit na te denken over jouw draagkracht en naar rato bij te dragen. Jij kiest naar eigen inzicht welke prijs jij betaalt, dit gebeurt op basis van vertrouwen en hoef je niet te verantwoorden. Wij zijn graag transparant over onze financiën en we werken toe naar een eerlijk loon voor de tuinders. Gaan deze prijzen jouw draagkracht te boven dan denken we graag met je mee (kunnen termijnbetalingen jou helpen?).

De genoemde tarieven betekenen voor ons als tuinders in 2023 een begroot bruto uurloon van €20,-. Hiervan moet dan nog onder andere pensioen opgebouwd worden en een arbeidsongeschiktheid verzekering betaald worden. De tuinders werken op dit moment dus onder het minimumloon van een ZZP’er. Je betaalt omgerekend per week een bedrag van €13,30 (bodem), €15,- (standaard), €16,53 (support). Het verschil tussen de bodem- en support prijs is dus slechts 1 take away koffie of biertje op een terras.

*uitgaande van 56% standaardprijs, 28% supportprijs, 16% bodemprijs en een geschatte inzet van 2,4 FTE door de tuinders.

Deel mee in de oogst

Groententuin

Alle plekken voor een volledig oogstaandeel voor 2023 zijn vergeven. Wel is het mogelijk om je aan te melden voor de wachtlijst van 2024.

Je ontvangt na aanmelding een e-mail waarin je je e-mailadres moet bevestigen (kijk ook in je spambox) en ook een welkomsmail.

Bloementuin

Het bloemenseizoen is inmiddels van start. Neem contact op via dit contactformulier over de mogelijkheden om nog in te stromen en de gereduceerde prijs. Een volledig seizoensabonnement voor de bloementuin in 2023 kost €220. Meer informatie kun je vinden op de bloementuin pagina.

Heb je ook een groenten oogstaandeel?