Tuinder

Het team van Moestuin de Haar bestaat uit een tuinder, de vrijwilligers, de stagiaires en de stichting.

Simone heeft de stadslandbouw opleiding afgerond aan de Warmonderhof waarna zij is gaan reizen om ervaring op te doen op andere tuinderijen. Deze kennis neem zij mee in haar tuinderschap op Moestuin de Haar. Iedere dag buiten zijn, met haar handen in de aarde werken en met de seizoenen mee kunnen bewegen waren belangrijke redenen voor Simone om tuinder te worden. Zij maakt zich sterk voor het telen van gezond en vers voedsel. Hier wordt bewust gekozen voor het woord voedsel en niet het woord eten. Ze streeft ernaar op Moestuin de Haar een plek te creëren die voedt, op meer dan één manier. Er moet ruimte zijn voor het in contact komen met je voedsel en de aarde, het werken met je handen en het bijdragen aan een gemeenschap. 

Samen

Het exploiteren van deze moestuin is een arbeidsintensieve taak. Daarom wordt de tuinder ondersteund door stagiaires, vrijwilligers en de stichting. Met elkaar dragen wij zorg voor deze mooie plek. Daarnaast werken wij samen met de bewoners van Haarzuilens, stichting Kasteel de Haar, Natuurmonumenten en de Gemeente Utrecht.

Stage lopen

Studenten van de BD landbouw opleiding Warmonderhof maar ook BBL-ers van andere opleidingen zijn welkom om stage te lopen. Er zijn op Moestuin de Haar veel verschillende teelten waardoor je brede werkervaring op kan doen. Wil je stage lopen op Moestuin de Haar, stuur je motivatie en leerdoelen in een e-mail naar de tuinder.