Skip to main content

Het team van Moestuin de Haar bestaat uit 4 tuinders, vrijwilligers, stagiaires en de stichting.

Simone heeft de stadslandbouw opleiding afgerond aan de Warmonderhof waarna zij is gaan reizen om ervaring op te doen op andere tuinderijen. Deze kennis neem zij mee in haar tuinderschap op Moestuin de Haar. Iedere dag buiten zijn, met haar handen in de aarde werken en met de seizoenen mee kunnen bewegen waren belangrijke redenen voor Simone om tuinder te worden. Zij maakt zich sterk voor het telen van gezond en vers voedsel. Hier wordt bewust gekozen voor het woord voedsel en niet het woord eten. Ze streeft ernaar op Moestuin de Haar een plek te creëren die voedt, op meer dan één manier. Er moet ruimte zijn voor het in contact komen met je voedsel en de aarde, het werken met je handen en het bijdragen aan een gemeenschap.

Vanaf begin 2022 heeft tuinder Mirjam zich bij het team gevoegd. Op zoek naar een nieuwe uitdaging in haar werkzame leven nam Mirjam het besluit om de opleiding biologisch dynamische landbouw aan de Warmonderhof te gaan volgen. In haar eerste stage kwam ze, naast verbouwen van groenten, in aanraking met de biologische bloementeelt. Steeds meer kwam ze tot de conclusie dat bloemen grote meerwaarde hebben op een tuinderij; het vergroot de biodiversiteit, helpt mee om nuttige insecten een plek te geven, het ziet er mooi uit en maakt mensen blij. Ze werd er zelf ook gelukkig van en daarom wil ze zich specialiseren in deze teelt. De mogelijkheid tijdens haar tweede stage om een pluktuin op te zetten bij Moestuin de Haar was hierin een eerste stap. En nu als mede-tuinder mag dit proces verder gaan, en kan iedereen naast eerlijk en lokaal voedsel, ook genieten van bloemen op deze mooie plek.

Anne heeft in 2020 haar kantoorbaan opgezegd en is begonnen aan haar avontuur als tuinder. Ze heeft hiervoor de biologisch dynamische landbouw opleiding aan de Warmonderhof gevold. Haar motto is ‘Samen met de natuur, zorgen voor de natuur door met je voeten in de aarde te staan’. Door dit te doen, kan ze werken vanuit haar hart en uit haar hoofd gaan. Anne is geïnteresseerd geraakt in het opkweken van bloemen en groenten en bij Moestuin de Haar zal zij zich hierop richten.

Maartje startte als vrijwilliger en nam de ruimte om te onderzoeken hoe ze op een andere betekenisvolle wijze kon gaan bijdragen aan een meer duurzame toekomst. Al werkende ontstonden de inzichten en ontvouwde zich een plaatje. Een tuinderij representeert voor Maartje alle facetten van ontwikkeling en groei. Het begint op enig moment vanuit een gezonde bodem. Het is een samenhangend proces van uitproberen; observeren wat er werkt, daarop voortbouwen en anders aanpassen. Meebewegen en samen onderzoeken: What gives life? Vanuit deze fascinatie heeft Maartje de Jaarcursus Agro Ecologie in Praktijk gevolgd, stage gelopen en werkervaring opgedaan bij een andere tuinderij. En nu als een van de tuinders in het creëren van een gemeenschap welke bijdraagt aan de bewustwording om duurzaam met mens, dier en milieu om te gaan.

Samen

Het exploiteren van deze moestuin is een arbeidsintensieve taak. Daarom worden de tuinders ondersteund door stagiaires, vrijwilligers en de stichting. Met elkaar dragen wij zorg voor deze mooie plek. Daarnaast werken wij samen met de bewoners van Haarzuilens, stichting Kasteel de Haar, Natuurmonumenten en de Gemeente Utrecht.

Stage lopen

Studenten van de BD landbouw opleiding Warmonderhof maar ook BBL-ers van andere opleidingen zijn welkom om stage te lopen. Er zijn op Moestuin de Haar veel verschillende teelten waardoor je brede werkervaring op kan doen. Wil je stage lopen op Moestuin de Haar, stuur je motivatie en leerdoelen in een e-mail naar de tuinder.

Nieuwe data bloemenworkshop plukken en schikken! Woensdag 11 en 18 september.

X