De stichting

Doelstellingen

Doel van de Stichting is het zonder winstoogmerk exploiteren van de voormalige moestuin van Kasteel de Haar door het telen van groente, fruit, bloemen en kruiden, waarbij de historische relatie wordt teruggebracht tussen de moestuin, het kasteel en het dorp Haarzuilens. De tuin biedt expliciet ook ruimte – letterlijk en figuurlijk – aan educatie en bewonersparticipatie.

Op welke wijze de stichting invulling wenst te geven aan haar doelstelling kunt u nalezen in het schetsadvies over het inrichten van de moestuin.

ANBI

Stichting Moestuin de Haar is een ANBI stichting. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Door te voldoen aan de vereisten mag de Stichting Moestuin de Haar zich een ANBI stichting noemen. In het beleidsplan kunt u meer gedetailleerde informatie vinden.

De ANBI status van de stichting heeft belastingvoordelen voor de mensen die een donatie of schenking willen doen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Doneren

Als u een donatie wilt doen, eenmalig of structureel, om bij te dragen aan het terugbrengen en in stand houden van de historische moestuin kan dat via het rekeningnummer NL79 SNSB 0773 2543 15 ten name van Stichting Moestuin de Haar.

Voor vragen over belastingvrij schenken kunt u ons benaderen via het e-mailadres stichting@moestuindehaar.nl.

Informatie

Stichting Moestuin de Haar
Telefoon: 06 3046 5530
RSIN/fiscaal nummer: 8595.08.833
Kamer van Koophandel: 733
.93.3339
Bank: NL79 SNSB 0773 2543 15

Lees hier het jaarverslag van 2019