De stichting

Doelstellingen

Doel van de Stichting is het zonder winstoogmerk exploiteren van de voormalige moestuin van Kasteel de Haar door het telen van groente, fruit, bloemen en kruiden, waarbij de historische relatie wordt teruggebracht tussen de moestuin, het kasteel en het dorp Haarzuilens. De tuin biedt expliciet ook ruimte – letterlijk en figuurlijk – aan educatie en bewonersparticipatie. Op welke wijze de stichting invulling wenst te geven aan haar doelstelling kunt u nalezen in het schetsadvies over het inrichten van de moestuin.

In 2020 is het eerste seizoen van Moestuin de Haar succesvol gestart. Een verslag over de activiteiten en resultaten van de tuin kunt u lezen in het jaarverslag 2020. De komende jaren komt na een opstartfase dan een fase van doorgroeien. Daarom heeft de stichting Moestuin de Haar het initiatief genomen om een Plan van Aanpak op te stellen in samenwerking met de tuinder. Hierin is een doorkijk gemaakt tot 2023 voor ideeën, wensen en wat er nodig is om te kunnen groeien. Afstemmen over de realisatie is uiteraard nog nodig met Natuurmonumenten en de Gemeente Utrecht maar iedereen kan al wel vast meelezen. De stichting en de tuinder willen het plan twee keer per jaar opnieuw actualiseren en publiceren.
Inzicht krijgen in de opbrengsten en kosten van Stichting Moestuin de Haar kan via de winst en verliesrekeningen van 2019 en 2020.

ANBI

Stichting Moestuin de Haar is een ANBI stichting. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Door te voldoen aan de vereisten mag de Stichting Moestuin de Haar zich een ANBI stichting noemen. In het beleidsplan kunt u meer gedetailleerde informatie vinden.

De ANBI status van de stichting heeft belastingvoordelen voor de mensen die een donatie of schenking willen doen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Doneren

Als u een donatie wilt doen, eenmalig of structureel, om bij te dragen aan het terugbrengen en in stand houden van de historische moestuin kan dat via het rekeningnummer NL79 SNSB 0773 2543 15 ten name van Stichting Moestuin de Haar.

Voor vragen over belastingvrij schenken kunt u ons benaderen via het e-mailadres stichting@moestuindehaar.nl.

Informatie

Stichting Moestuin de Haar
Telefoon: 06 3046 5530
RSIN/fiscaal nummer: 8595.08.833
Kamer van Koophandel: 733
.93.3339
Bank: NL79 SNSB 0773 2543 15