De stichting

Doelstellingen

Doel van de Stichting is het zonder winstoogmerk exploiteren van de voormalige moestuin van Kasteel de Haar door het telen van groente, fruit, bloemen en kruiden, waarbij de historische relatie wordt teruggebracht tussen de moestuin, het kasteel en het dorp Haarzuilens. De tuin biedt expliciet ook ruimte – letterlijk en figuurlijk – aan educatie en bewonersparticipatie. Op welke wijze de stichting invulling wenst te geven aan haar doelstelling kunt u nalezen in het schetsadvies over het inrichten van de moestuin.

In 2020 is het eerste seizoen van Moestuin de Haar succesvol gestart. Een verslag over de activiteiten en resultaten van de tuin kunt u lezen in het jaarverslag 2020. De komende jaren komt na een opstartfase dan een fase van doorgroeien. Daarom heeft de stichting Moestuin de Haar het initiatief genomen om een Plan van Aanpak op te stellen in samenwerking met de tuinders. Hierin is een doorkijk gemaakt tot 2023 voor ideeën, wensen en wat er nodig is om te kunnen groeien. Afstemmen over de realisatie is uiteraard nog nodig met Natuurmonumenten en de Gemeente Utrecht maar iedereen kan al wel vast meelezen. De stichting en de tuinders willen het plan twee keer per jaar opnieuw actualiseren en publiceren. Het jaarverslag van 2021 kunt u hier lezen.
Inzicht krijgen in de opbrengsten en kosten van Stichting Moestuin de Haar kan via de winst en verliesrekeningen van 2019 en 2020.

De moestuin financieel steunen

Wilt u een bijdrage leveren aan het terugbrengen en in stand houden van de historische moestuin waar duurzame productie van groenten in combinatie met verwondering over de schoonheid van de locatie mogelijk is? Bijdragen kan op een aantal manieren, zowel privé als zakelijk. Jouw bijdrage maakt de duurzame groei van de moestuin mogelijk en draagt bij aan het borgen van toekomstige vernieuwing van infrastructuur en gereedschappen die in beheer zijn van de stichting.

Vriend van de Moestuin
Door éénmalig in een kalenderjaar een bijdrage te doen word je:

Een Vriend: € 50,- per jaar
Een Goede vriend: € 100,- per jaar
Een echte Boezemvriend: € 200, – per jaar

Partners van de Moestuin
Een partner van de moestuin steunt voor minimaal twee jaar de moestuin en wordt lid van een exclusief gezelschap, want we houden een maximum aan van zeven partners. Je kunt een bronzen, zilveren of gouden partner worden door minimaal € 750,- bij te dragen voor 2 tot 6 jaar. We gaan echt de verbinding met elkaar aan.

Jaarlijks nodigt Moestuin de Haar zijn Vrienden en Partners een middag uit om met elkaar kennis te maken maar ook met een activiteit. Dat kan zijn bij de moestuin zelf of ergens anders in relatie met de moestuin. Als partner wil je natuurlijk graag laten zien waar je aan bijdraagt en je klanten of medewerkers dat laten zien. Daarom heb je de mogelijkheid gebruik te maken van een groepsrondleiding. Ook kan je naam of bedrijfslogo opgenomen worden op ons Partnerbord.
Wilt u een bijdrage leveren of meer informatie ontvangen, stuur dan een mail naar onderstaand adres om meer te weten te komen over ons Vrienden en Partnerprogramma. Voor vragen over belastingvrij schenken, Vriend of Partner worden kunt u ons benaderen via het e-mailadres stichting@moestuindehaar.nl.

ANBI

Stichting Moestuin de Haar is een ANBI stichting. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Door te voldoen aan de vereisten mag de Stichting Moestuin de Haar zich een ANBI stichting noemen. In het beleidsplan kunt u meer gedetailleerde informatie vinden.

De ANBI status van de stichting heeft belastingvoordelen voor de mensen die een donatie of schenking willen doen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Informatie

Stichting Moestuin de Haar
Telefoon: 06 3046 5530
RSIN/fiscaal nummer: 8595.08.833
Kamer van Koophandel: 733
.93.339
Bank: NL62 RABO 0372 8725 65