Skip to main content

De muurkas

Zomer 2021 is er gewerkt door Natuurmonumenten aan het herstel van de tuinmuur. Dit is de kant van de Wethouder de Greeflaan. Voor Stichting Moestuin de Haar een belangrijke voorwaarde om één van de wensen te kunnen gaan uitvoeren. De bouw van een muurkas tegen de tuinmuur. Door toepassing van een spouw heeft deze tuinmuur de bijzondere eigenschap van het kunnen vasthouden van warmte. Dit was ten tijde van de oorspronkelijke bouw zeer bijzonder. De muur hield warmte vast en daardoor konden er perziken geteeld worden in een muurkas die anders niet geteeld konden worden in ons klimaat. De muur is een rijksmonument.

plan van aanpak

Muurkas

Medio 2021 is gestart met het maken van een plan van aanpak om te weten te komen wat we allemaal moeten doen voor de bouw van een muurkas. Zo zijn we vanaf begin 2022 in gesprek met architecten, Natuurmonumenten, Gemeente Utrecht en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om tot een goed en gedragen ontwerp te komen. De muurkas wordt gerealiseerd volgens het idee van de oude muurkas die er heeft gestaan. Wel herkenbaar nieuw maar met knipogen naar het verleden.

Voor de moestuin is de restauratie van de muurkas in meerdere opzichten belangrijk. Als bijdrage aan het historische karakter van de tuin als onderdeel van het ensemble met Kasteel de Haar. Ten tweede om bedrijfsmatige redenen, zo kunnen op meer vaste wijze tijdig fruit en groente worden geteeld door het vergroten van de voorteelt en de capaciteit tot eigen opkweek. Ook levert de muurkas een bijdrage aan sociale en educatieve activiteiten. Op de tuin worden al workshops gegeven en onder leiding van een moestuincoach leren kinderen over de natuur en gezond eten. Dit gebeurt nu in de open lucht. Met de muurkas erbij ontstaan er meer mogelijkheden om overdekt workshops te geven tijdens de wat koudere dagen, bijvoorbeeld over opkweek.

De realisatie van de muurkas wordt mogelijk gemaakt door het ophalen van subsidies bij diverse (Europese) fondsen zoals Leader Weidsse Veenweiden (EU-POP3-bijdrage, provincie Utrecht en gemeente Utrecht), Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Beyers Kameren, Ridderschap van Utrecht, het BPD Cultuurfomnds, Dinamofonds en een zgn. stil fonds. Voor het ontbrekende deel – ongeveer € 45.000 – is nog fondsenwerving, sponsoring of crowdfunding nodig.

 

Mocht je vragen hebben, ons willen sponsoren, mee willen werken in het project of een andere bijdrage leveren: je kunt een mail sturen aan muurkas@moestuindehaar.nl.