Skip to main content

Nieuwsbrief April 2019

Streefbeeld komt naar buiten, het plan is klaar!

Het Streefbeeld voor Moestuin de Haar presenteren we tijdens de Open Dag voor de inwoners van Haarzuilens op dit moment, het verzenden van deze Nieuwsbrief.

We vallen gelijk met de deur in huis. Zo ziet het Streefbeeld eruit.

Er komen acht teeltvakken met in het hart een centrale rust- en ontmoetingsplek. Aan de oostzijde zijn kassen, een werkschuur en een ontvangstruimte voor de bezoekers gepland. De tuinmuur aan de noordkant, waar twee muurkassen zijn gepland, vormt als het ware één geheel met de moestuin. Het voormalige jachthutje aan de noordkant zal worden gebruikt door de vrijwilligers, die op de tuin werken. De hoofdentree is vanaf de Eikstraat aan de zuidkant.
Deze opzet is geënt op de historische structuur van de tuin. Met name de zichtlijnen vanaf het park van het Kasteel en vanaf de tuinmuur zijn gerespecteerd.

Dit Streefbeeld is een plaatje voor de toekomst. Stap voor stap gaan we daar onder leiding van de tuinbaas en de vrijwilligers invulling aangeven.

Voor een overeenkomst zijn we nu nog druk in gesprek met Natuurmonumenten en met een exploitant voor de tuin. Met de gemeente Utrecht hebben we een eerste gesprek gehad over de noodzakelijke vergunning. En ook hier geldt: de kost gaat voor de baat; we zijn naarstig op zoek naar subsidie en sponsoring. Van het Rabobank Stimuleringsfonds hebben we bericht gehad dat er een subsidiebedrag van € 3.000,- is toegekend.

Voorlopig gaan we uit van de volgende fasering.

Vanaf september 2019 starten we met de eerste teelt om het terrein geschikt te maken voor de eerste opbrengsten in 2020. Dat ziet er dan zo uit als links aangegeven.

Vervolgens starten we vanaf Maart 2020 met het eerste volledig teeltseizoen en gaan we van start met de verkoop van producten. De voornaamste afzet is via zelfoogst: mensen kunnen op basis van een abonnement of incidenteel zelf op de tuin hun groente oogsten en tegen betaling meenemen. Verder leveren we aan restaurants, landwinkels en dergelijke. Ook starten we dan met rondleidingen op de tuin en met een project voor scholieren. Over dit laatste zijn we in contact met de school in Haarzuilens.

Dit levert het plaatje op voor de tuin in 2020 zoals u hier rechts kunt zien.

Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar dat voert te ver voor een Nieuwsbrief. Wie meer wil weten of ons complete plan wil lezen, kijk op de site naar het schetsplan wat is gemaakt voor Moestuin de Haar.

Ook zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers, interesse? Geef je op via de info@MoestuindeHaar.nl.

Wij zoeken in ieder geval vanaf nu ook meer de algemene publiciteit via de lokale media. Ook blijven we u natuurlijk informeren via Nieuwsbrieven.
We zijn nu gelukkig de tijd van het werken “achter de schermen” voorbij.

Kijk voor de laatste ontwikkelingen en voor achtergrondinformatie ook van tijd tot tijd op onze site. Zo vindt u daar nu ook ons ANBI-beleidsplan 2019. ANBI staat voor “Algemeen nut beogende instelling”.

Als de Belastingdienst onze stichting hiervoor goedkeurt, zijn giften aan de stichting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Op de website van de Belastingdienst leest u daar meer over of wij helpen u daar graag bij.

Zaterdag 11 mei: Plantjesmarkt. Bestel nu je moestuinpakket in de voorverkoop!

X