Skip to main content

Nieuwsbrief November 2018

De vaart zit er goed in. Dus hoog tijd voor de tweede nieuwsbrief.

Naast vrijwilligers, die aan de slag willen in de tuin, melden zich ook steeds meer lezers voor de nieuwsbrief. Een aantal van die lezers heeft zeker de ambitie om op een later moment een bijdrage te leveren.

Wat is er gebeurd in de afgelopen weken en hoe ziet de planning eruit?

Vrijwilligers

We zitten nu op 12 vrijwilligers, die aan de slag willen in de tuin. Dat enthousiasme willen we graag vasthouden. Daarom hebben we een startbijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd.
Op deze bijeenkomst hebben we iedereen geïnformeerd over het waarom, wat er allemaal is gedaan en wat er nog te doen is voordat de moestuin in gebruik genomen kan worden. Dit was allemaal mogelijk in een vergaderruimte van Natuurmonumenten.

We hebben afgesproken om een kijkje te nemen op een andere historische moestuin om zo met elkaar een beeld te krijgen hoe dat in de praktijk werkt. Dat is Tuinderij Eyckenstein in Maartensdijk geworden en wel op zaterdag 8 december 2018 om 11.00 uur. Wie mee wil kan zich opgeven voor 9 november 2018 via ons mailadres, geef dan gelijk aan of je de beschikking over een auto hebt. Dan organiseren wij daarna het gezamenlijk vervoer. Ook voor lezers van de Nieuwsbrief zijn er enkele plekken beschikbaar.

In de bijeenkomst hebben we ook aangegeven dat we ervoor moeten zorgen, dat het straks plezierig werken is èn regelen wat het werk inhoudt en hoe het gedaan wordt. Plus bovenal veilig: goede werkspullen en goed verzekerd. Dus nòg een klusje voor de Initiatiefgroep in de wintermaanden.

Na al het praten was het tijd voor de buitenlucht. Op de fiets naar de locatie van de moestuin. Kijken naar hoe het er nu uitziet, hoe groot het is, wat er wel is en wat er niet is. Het is leuk om dan te merken dat alleen al door het er zijn de vrijwilligers een groep vormen. Mensen die er zin in hebben om daar aan de slag te gaan. Dat er enthousiasme is om er samen wat van te gaan maken.

De basis 

Met Natuurmonumenten hebben we goede juridische afspraken gemaakt over de huur van het terrein en de verdere samenwerking.

Dankzij de gemeente Utrecht hebben we een werkbudget om nog dit jaar een aantal zaken uit te voeren:

  • een inrichtings-en bedrijfsplan laten opstellen door een deskundige;
  • het oprichten van de stichting Moestuin de Haar;
  • het openen van een zakelijke bankrekening;
  • de bouw van een website met ons logo;
  • een telefoonnummer.

Uit het beschikbare budget van 2018 zijn de kosten voor een analyse van en advies over de bodemkwaliteit al betaald.

De planning

Het is een “open deur”: er moet nog veel gebeuren. Het is erg fijn, dat onze startbijeenkomst met de vrijwilligers op 20 oktober 2018 heeft opgeleverd, dat we met meer mensen gaan flyeren de komende tijd en dat Gert-Jan Zuidhorn en Rob van Uden ons als Initiatiefgroep willen ondersteunen bij losse klussen.

We weten, dat iedereen staat te popelen om in de tuin aan de slag te gaan. De wintermaanden zullen we gebruiken om de nodige zaken “achter de schermen” te regelen om daarna zoveel mogelijk praktisch aan de slag te gaan.

Belangrijk is, dat naast Natuurmonumenten en onze vrijwilligers ook Emmaus en Kasteel de Haar enthousiast zijn over onze plannen. Waar mogelijk gaan we samenwerken. Emmaus zal ons onder andere helpen met praktische zaken als een onderdak voor de vrijwilligers, voorlopige opslag van materialen en dergelijke. Kasteel de Haar weet goed de weg in sponsorland en adviseert ons hoe we dat kunnen aanpakken. En in 2019 draaien we mee in de publieksactiviteiten van Natuurmonumenten Haarzuilens.

De kapstok voor de moestuin is het inrichtings-en bedrijfsplan. Hiervoor is nu opdracht verleend aan Taco IJzerman van Land&Co. Dat plan moet uiterlijk februari 2019 klaar zijn. Dan weten we hoe de tuin eruit kan gaan zien, wat de kosten zullen zijn en hoe de moestuin georganiseerd wordt.

Natuurlijk zullen we iedereen – onze samenwerkingspartners, onze buren, HoordeHaar -, en niet te vergeten onze potentiele klanten op tijd informeren en hun mening vragen. Daarnaast is dat het moment om via onze website, in de pers en dergelijke meer publiciteit te geven aan ons project, hopelijk nog meer vrijwilligers te krijgen, een professionele tuinbaas te vinden en “last but not least” voldoende geld te hebben voor de aanloopkosten in 2019. Dit laatste is een kwestie van creatief werken, sponsorgelden en subsidies.

1 november 2018
De Initiatiefgroep van Stichting Moestuin de Haar i.o.,
Dolf van Baarlen
Henk Klein Gunnewiek
André van Dijk