Skip to main content

Nieuwsbrief oktober 2019

Tuinmuur restauratie

De tuinmuur is een onderdeel van de tuin dat in eigendom is van Natuurmonumenten. Over het herstel van de muur heeft de stichting al enige tijd contact. De start van de restauratie is vanaf medio november te verwachten zo geeft de aannemer aan.

Dat betekent herstel van het deel wat is omgevallen is en het weer rechtop zetten van het gestutte deel door de fundering te verbeteren.

Om dat te kunnen doen moeten de staketsels van de oude kassen die bij het open deel liggen aan de kant. Als stichting hebben we als eerste laten kijken of die nog bruikbaar waren of afgevoerd kunnen worden. Ze zijn nog bruikbaar!

Daarom bij deze een oproep op een laat moment om ons te komen helpen. Zaterdag 9 november aanstaande willen we tussen 9.30 uur en 15.00 uur de staketsels die voor het ingestorte deel van de muur liggen verwijderen. Alle hulp is welkom, ook al kun je maar een uurtje. Laat ons weten dat je komt door te mailen naar de stichting. Als je ons komt helpen rond de lunchtijd neem dan zelf een lunchpakket mee. We hopen dat je komt om zo weer een fase verder te komen met de Moestuin.

Winterrogge doet het goed

Zoals je op de foto hiernaast kunt zien gaat het goed met de begroeiing. De winterrogge is zichtbaar aanwezig. Maar nog niet alles is ingezaaid . . . . er is nog 2/3 teeltvak te doen en er is weer zaad en gereedschap om dat te doen. Wil je helpen? Mail naar de tuinder.