Skip to main content

Nieuwsbrief september 2018

Voor de ontvangers van deze nieuwsbrief is het geen nieuws als wij vertellen, dat er plannen zijn voor het herstel van de historische moestuin bij Kasteel de Haar. Inmiddels is meer duidelijk en is het dus hoog tijd voor deze eerste Nieuwsbrief.

Wij stellen ons eerst voor. We dat zijn de initiatiefnemers van het eerste uur: Dolf van Baarlen, gepensioneerd ambtenaar, Henk Klein Gunnewiek, consultant en André van Dijk, verzekeraar. Alle drie wonen we in Leidsche Rijn en we hebben een passie voor de natuur en tuinieren.

“Wij” zijn ook:

  • Natuurmonumenten Haarzuilens, eigenaar van de grond en onze samenwerkingspartner;
  • naar aanleiding van de flyer de acht vrijwilligers, die zich hebben gemeld om actief in de moestuin te willen werken;
  • evenzo de elf belangstellenden voor de Nieuwsbrief;
  • Emmaus Haarzuilens, dat wil deelnemen aan de moestuin;
  • de ondernemers in en rond Haarzuilens, die belangstelling hebben getoond voor de producten van de moestuin;
  • allerlei instanties, die betrokken zijn bij de uitvoering, zoals de Wijkraad Vleuten – De Meern/HoordeHaar, de gemeente Utrecht, Kasteel de Haar en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Waar zijn we mee bezig?

Projectplan

We hebben een projectplan geschreven. Voor dat plan hebben we goed rond gekeken op andere succesvolle historische moestuinen, hebben we gepraat met Natuurmonumenten Haarzuilens, met de gemeente en met deskundigen. Ook hebben we ons oor te luisteren gelegd bij de Wijkraad/HoordeHaar en gepeild bij restaurants en landwinkels in de buurt of interesse bestaat voor moestuinproducten. Tot slot zijn we begonnen met flyeren.

Onze conclusie is: dit moet kunnen op zo’n prachtige locatie. Die conclusie hebben we vertaald in het projectplan. Daar staan in: wat is het doel van de tuin, welke functie krijgt de tuin, de planning op hoofdlijnen en hoe kan het georganiseerd worden. Om te weten of dit haalbaar is, vragen we een deskundige nu eerst een inrichtingsplan- en bedrijfsplan te maken. Ook moeten we bekijken op welke wijze de tuin het best aansluit op de omgeving.

Planning en organisatie

Grofweg is de planning, dat we in 2019 de tuin opbouwen met hopelijk alvast wat oogst en dat we in 2020 de eerste volledige productie hebben. Het is de bedoeling, dat met de opbrengsten van de tuin de kosten worden gedekt.

Het is een “open deur”, maar dat gaat niet vanzelf. Dus behalve professionele kennis en inzet van een tuinbaas, hebben we vrijwilligers, geld voor de aanloopkosten en natuurlijk klanten nodig.

Om dit geheel goed te laten draaien richten we allereerst een Stichting op (Moestuin de Haar). Gaan we ons organiseren met de vrijwilligers. Verder in gesprek met de instanties Onze naamsbekendheid vergroten (logo, website, publiciteit). Financiële steun zoeken: bij de gemeente Utrecht voor subsidie en bij sponsoren.

Vrijwilligers

Voor dit vele werk, maken vele handen het licht. De vrijwilligers, die zich hebben aangemeld, willen we zo snel mogelijk aan het werk zetten. Voor de organisatie van activiteiten, maar ook om de tuin op te bouwen. Dus binnenkort organiseren we een startbijeenkomst.

Sowieso de oproep: we hebben een grote groep nodig, dus help ons nu al om meer vrijwilligers te interesseren.