Skip to main content

Onze visie voor deze mooie plek

De tuin was, hoewel de inrichting en het gebruik gedurende een eeuw voortdurend veranderde, een plek waar groenten, kruiden, snijbloemen en vruchten geteeld werden. Daarnaast werd er genoten van de natuur, binnen en buiten, waaronder de exotische planten in de wintertuin.

De doelstelling is niet zozeer een historische reconstructie, een groot deel van de structuren zijn immers afgebroken omdat zij niet meer voldoen aan de ‘eisen’ van deze tijd wat betreft rentabiliteit, veiligheid en Arbo-omstandigheden. Teruggaan in de tijd is niet mogelijk, de benodigde betaalde arbeid voor instandhouding staat niet meer in verhouding tot de te realiseren opbrengsten. In nieuwe vormen echter, hebben verschillende historische moestuinen in Nederland weer een toekomst gekregen in de afgelopen twee decennia. Moestuin de Haar kan een prachtige plek worden, waar mensen van dichtbij hun voedsel, aarde en natuur kunnen beleven én waar ontmoetingen tussen mensen kunnen plaatsvinden in een prachtige historische omlijsting.

De wens en visie is om de plek zodanig te ontwikkelen dat:

  • In de inrichting teruggegrepen wordt op een aantal historische lijnen, elementen en functies.
  • Dat er – net als vroeger – ruimte is voor productie en verwondering, efficiëntie en recreatie.
  • De bedrijfsvoering zodanig ontwikkeld wordt dat het grootste deel van het oppervlak beteeld en onderhouden wordt door een groenteteler, die daarmee in (een deel) van zijn of haar inkomen voorziet.
  • Dat de verschillende activiteiten die in de moestuin ontwikkeld zullen worden een samenwerkend en elkaar aanvullend geheel vormen, binnen het kader van de historische lijnen en het ‘verhaal’ van de plek en zo samen de historische functies en processen of een hedendaagse manier invullen.
  • Dat naast de samenwerking binnen de sloten en muren, er ook samenwerking ontstaat met de omgeving in de vorm van vrijwilligers, klanten, professionele afnemers, samenwerkende organisaties, bezoekende scholen e.d.

In het schetsadvies vind je meer informatie over onze visie.